Hopp til hovedinnhold

Lokaldemokratidatabasen – verktøy for utvikling

 

RESULTATER for KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017

 

 • KS inviterer landets kommuner til å undersøke hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune
   
 • Undersøkelsen består i at innbyggere og folkevalgte svarer på likelydende 14 spørsmål om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune. Innbyggere svarer på spørsmål i telefonintervju. Folkevalgte svarer i tillegg på 29 spørsmål om arbeidet i kommunestyret
   
 • Spørsmålene som stilles innbyggere og folkevalgte dekker ulike sider ved et godt lokaldemokrati: pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært styre og effektivt styre. Her kan du se hvilke spørsmål som stilles i undersøkelsen.
   
 • Om din kommune er interessert i å delta eller om du bare ønsker mer informasjon ta kontakt med KS ved lise.spikkeland@ks.no
   
 • Kommunene belastes en egenandel på mellom 11 000 og 17 000 kroner for å delta, avhengig av kommunestørrelse. Kostnaden er knyttet til innbyggerdelen av undersøkelsen.
   
 • Resultatene er offentlige, se her

 

KS Lokaldemokratiundersøkelse 2010 og 2014

 

 • Resultatene fra Lokaldemokratiundersøkelsen i 2014 er offentlig tilgjengelige og kan hentes ut fra rapportverktøyet her.
   
 • Du kan sammenlikne resultater over tid dersom kommunen har deltatt flere ganger

 • Her kan du se resultater fra noen av spørsmålene i KS Lokaldemokratiundersøkelse 2010 fremstilt på bedrekommune.no 
   
 • Her finner du samlerapport og rapporter fra den enkelte kommune fra KS Lokaldemokratiundersøkelse i 2010.

Kommunerapporter 2018

Folkevalgt
Innbygger

Kommunerapporter 2017

Folkevalgt
Innbygger

Kommunerapporter 2014

Folkevalgt
Innbygger