Hopp til hovedinnhold

Brukerdokumentasjon

Teknisk brukermanaual

Brukerveiledning for deg som er administrator.

God prosess

Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

Målgrupper og trekking av utvalg

Utdyping av hvordan man trekker utvalg og bestemmer utvalgsstørrelser i brukergruppene

Anonymitet og pålitelighet

Anbefaling fra KS og datatilsynet

Anonymitet og intervjuer

Anbefalinger ved gjennomføring av intervjuer