Bedrekommune blir ny!

Bedrekommune er en kjent og kjært tjeneste rundt om i norske kommuner. Fra tjenesten ble lansert har det skjedd mange endringer i behovet for faglig innhold og digital kompetanse.

Malekost
  • Publisert 15.05.2022
  • Skrevet av
  • Foto Unsplash

Prosjektet (mye)Bedrekommune

Vårt mål i prosjektet (mye)Bedrekommune er å utvikle en ny tjeneste som gir kommunene gode forskningsbaserte brukerdata for å forbedre og iverksette lokale tjenestetilbud.

For å gjøre det, trengs en tjeneste som er fleksibel nok til å dekke behovet til de aller minste til de aller største kommunene vi har i landet vårt. I tillegg må den være svært brukervennlig og oversiktelig for å kunne gjennomføre spørreundersøkelser og lage rapporter så fort som mulig, slik at innsikten undersøkelsene i gir er i fokus.

Om prosjektet

Prosjektet (mye)Bedrekommune startet i februar 2021, da alle som bruker tjenesten fikk tilbud om å delta på workshop for å dele sine erfaringer og ønsker for tjenesten i fremtiden. Med dette som grunnlag ble det laget over 160 brukerhistorier som beskriver hvilke funksjoner som trengs for at den skal dekke alle brukernes behov og hvordan tjenesten skal brukes.

(mye)Bedrekommune følger et smidig utviklingsløp. Det betyr at de ulike delene av tjenesten blir utviklet, brukertestet og lansert én etter én i stedet for at dere må vente på at alt lanseres samtidig. Da slipper dere å vente lenger enn nødvendig på ny, etterspurt funksjonalitet og brukervennlighet. Dessverre betyr det også at de nye delene av tjenesten kommer til å skille seg fra de andre i en periode.

Nye moduler

Som nevnt, blir alle deler av Bedrekommune oppdatert og lansert én etter én. Her er en oversikt:

  • Tilgangsstyring (lanseres mai 2022)
  • Organisasjonsstruktur (lanseres august 2022)
  • Hjemmeside
  • Oppsett
  • Rapporter
  • Lag egne spørreundersøkelser
  • Bibliotek