Hopp til hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en pilotundersøkelse i samarbeid med KS, Folkehelseinstituttet og Kommuneforlaget AS. På denne siden finner du informasjon om prosjektet.

Formålet med undersøkelsen er:
1) at myndighetene, basert på erfaringene med pilotundersøkelsen, skal få et grunnlag til å utvikle en nasjonal spørre- undersøkelse gjennom kvalitetsforbedring av foreliggende undersøkelse på bedrekommune.no
2) at kommunene skal få informasjon om innbyggernes erfaringer med hjemme- tjenestene og bruke resultatene til
å forbedre tjenestene

Informasjon om prosjektet til kommuner og innbygger kan du lese her.

Brosjyre til kommuner:

 

Brev til innbygger: