Hopp til hovedinnhold

Endringer i brukerundersøkelsen for barnevernet

Fra 1. oktober 2017 har vi gjort noen små endringer i brukerundersøkelsen «Barnevern - spørsmål til barn og unge». Endringene er gjort på bakgrunn av innspill fra kommuner og gjennom deltakelse i KS EffektiviseringsNettverk.

Flere kommuner har skiftet navn på saksbehandlere til «kontaktperson». Vi har fått tilbakemeldinger fra kommuner om at barna ikke vet hva saksbehandler er, men at «kontaktperson» vil være lettere å forholde seg til.
Vi har derfor endret fra «saksbehandler» til «saksbehandler/kontaktperson».

Vi har også endret svaralternativet på et av bakgrunnsspørsmålene. På spørsmål om alder var svaralternativene «9-12år», «13-18 år» og «over 18 år».
Kategoriene er nå endret til «7-12 år», «13-18 år» og «over 18 år», slik at alternativene er i tråd med barnevernloven § 6-3 og barneloven § 31.

Disse endringene påvirker ikke sammenligning over tid eller mellom kommuner.