Hopp til hovedinnhold

Norske kommuner gjennomfører flere hundre brukerundersøkelser i bedrekommune.no hvert år. På denne siden presenteres aggregerte resultater. Undersøkelser for interne tjenester, medarbeiderundersøkelser og undersøkelser som kommunene gjennomfører i egen regi blir ikke publisert på denne siden.

I det interaktive rapportverktøyet kan du se landssnittet for spørsmålene i de enkelte undersøkelsene, og sammenligne alle eller utvalgte kommuner med snittet.

Tilgjengelige rapporter

Listen over tilgjengelige rapporter blir fortløpende oppdatert. Klikk på ønsket undersøkelse i tabellen for å åpne rapporten.

Bare kommuner med 30 eller flere svar vil vises i rapportene.

Undersøkelse År
Barnehage   2012-2017
Barnevern   2012-2017
Bibliotek   2012-2017
Byggesak   2012-2017
Ergo- og Fysioterapi   2012-2017
Helsestasjon   2012-2017
Innbygger   2012-2017
Kulturskole - Elever   2012-2017
Kulturskole - Foreldre/Foresatte   2012-2017
PLO - Dagsenter   2012-2017
PLO - Hjemmetjenesten   2012-2017
PLO Institusjon for beboere   2012-2017
PLO Institusjon for pårørende   2012-2017
Psykisk helse brukere over 18 år   2012-2017
SFO   2012-2017
Vann og avløpstjenesten   2012-2017