Hopp til hovedinnhold

Om bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet.

bedrekommune.no er et verktøy for måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet.

Brukerne i kommuner som velger å gjennomføre karlegginger i bedrekommune.no kan svare direkte på nettet eller via papirskjemaer. Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.

Ønsker din kommune tilgang til bedrekommune.no? Klikk på lenken Pristilbud fra KF

 

Gjennom arbeidet i Effektiviseringsnettverkene i KS har KF og KS utviklet et eget verktøy for måling av kvalitet innen ulike tjenesteområder.

Det er ikke nødvendig å delta i KS EffektiviseringsNettverk for å ta i bruk kartleggingsverktøyet og ha stort utbytte av dette. Verktøyet byr på følgende muligheter:

Standardiserte spørsmål for hele landet
Sammenligne seg selv med seg selv over tid
Sammenligne seg selv med andre kommuner
Standard rapporter på alle enhetsnivå /kommunenivå
Gi styringsinformasjon alle nivåer i kommunen, samt til allmennheten


Komplett oversikt over standardundersøkelser i bedrekommune.no

Egne spørsmål

For noen kommuner er det spesielle områder, egne prioriteringer eller organisatoriske endringer som de ønsker å kartlegge. Det er til hver standard tjeneste/undersøkelse muligheter for å legge til egne tilleggsspørsmål og dermed få svar på disse samtidig.

Tilleggsspørsmålene lagres i en egen database, men for respondentene vil det framstå som et samlet spørreskjema, hvor tilleggspørsmålene plasseres etter de standardiserte spørsmålene.

Egne undersøkelser

Dersom det er tjenester kommunen har behov for å kartlegge, men som det ikke foreligger en standard undersøkelse for i bedrekommune.no bistår vi gjerne med tilrettelegging for dette.

Egne rapporter

Det er også mulig å bestille rapporter i tillegg til de standardrapportene som finnes i systemet.