Hopp til hovedinnhold

Undersøkelser i bedrekommune

Alle områder

Administrasjon

 • Interne tjenester

Barnehage

 • Barnehage foreldre / foresatte

Barnevern

 • Barnevern - foreldre/foresatte 
 • Barnevern - spørsmål til barn og unge

   Kommunehelse

   • Ergoterapi og fysioterapitjenesten 
   • Helsestasjon 
   • Psykisk helse - Bruker er 18 år eller eldre 
   • Psykisk helse - Bruker er under 18 år 
   • Skolehelsetjeneste – foreldre/foresatte 
   • Skolehelsetjeneste – elever i 9. trinn og 2. trinn VGO 
   • Skolehelsetjeneste – brukere av helsestasjon for ungdom

   Kultur

   • Bibliotek 
   • Kulturskole - elever 8. trinn til voksne 
   • Kulturskole - foreldre/foresatte 

   Innbygger

   • Innbyggerundersøkelse 

   Introduksjonsordningen

   • Brukerundersøkelsen for introduksjonsprogrammet 

   PLO Hjemmetjeneste

   • PLO Dagsenter - bruker 
   • PLO Dagsenter bruker – FORENKLET UTGAVE 
   • PLO Hjemmetjenesten - brukere 
   • PLO Hjemmetjenesten - FORENKLET UTGAVE 
   • Utviklingshemmede - brukere 
   • Utviklingshemmede – pårørende/brukerrepresentanter 

   PLO Institusjon

   • PLO institusjon - Beboere 
   • PLO Institusjon - Beboere - FORENKLET
   • PLO Institusjon - Pårørende 

   Skole barnetrinn

   • SFO

   Sosialtjeneste

   • Sosialtjenesten

   Teknisk virksomhet

   • Byggesaksbehandling 

   Vann, avløp og renovasjon/avfall

   • Vann og avløp - brukere