Hva er bedrekommune.no?

bedrekommune.no verktøyet har lang historie og har drevet datainnsamling langt tilbake i tid.

Hva er bedrekommune.no?
  • Publisert 12.10.2020
  • Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen
  • Foto Bethany Legg_iStockphoto

bedrekommune.no er et verktøy for måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Med bedrekommune.no kan dere velge blant 30 undersøkelser med tilhørende fagveiledninger utarbeidet av KS. Nettportalen inneholder undersøkelser innenfor mange av de tjenestene kommunen har plikt til å tilby sine innbyggere, for eksempel barnehage, helsestasjon og hjemmetjeneste. Dere velger om respondentene skal svare direkte på nettet eller via papirskjemaer.

Skal du gjennomføre en kartlegging i bedrekommune.no kan respondenter svare direkte direkte på nett via e-post, SMS eller papirskjemaer. Hos oss får du muligheten til å sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.

Verktøyet byr på følgende muligheter:

Standardiserte spørsmål som passer for alle kommuner

Sammenlikn enkelt på tvers av egne tjenester og med andre kommuner

Legg eventuelt til spørsmål som dekker lokale behov

Standard rapporter på alle nivåer i kommunen

Gi styringsinformasjon alle nivåer i kommunen, samt til innbyggerne

Undersøkelsene har siden 2004 blitt utviklet gjennom arbeidet i Effektiviseringsnettverkene i KS. KF og KS har sammen utviklet dette verktøyet for at kommunene skal kunne måle kvaliteten innen ulike tjenesteområder. Med data langt tilbake i tid har du mulighet til å følge med på utviklingen i din kommune. KF har nå overtatt hele plattformen og utvikler undersøkelser basert på din kommunes behov.

Egne spørsmål

For noen kommuner er det spesielle områder, egne prioriteringer eller organisatoriske endringer som de ønsker å kartlegge. Det er mulig å legge egne tilleggsspørsmål til hver standard undersøkelse og få svar på disse samtidig.

Tilleggsspørsmålene skreddersys din kommunes behov og plaseres etter de standariserte spørsmålene, men for respondentene vil det framstå som et samlet spørreskjema.

Egne undersøkelser

Dersom det er tjenester kommunen har behov for å kartlegge, men som det ikke foreligger en standard undersøkelse for i bedrekommune.no, så bistår vi gjerne med tilrettelegging for dette.

Egne rapporter

Det er mulig å bestille rapporter i tillegg til de standardrapportene som finnes i systemet. Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet eller på bedrekommune@kf.no, så hjelper vi deg.