Hopp til hovedinnhold

Lokaldemokratidatabasen – verktøy for utvikling

 

Resultater for KS Lokaldemokratiundersøkelse - webportal

 

I 2017 og 2018 har 75 kommuner gjennomført KS Lokaldemokratiundersøkelse. Undersøkelsen består i at innbyggere og folkevalgte svarer på 14 likelydende spørsmål om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune. Folkevalgte svarer i tillegg på 29 spørsmål om arbeidet i kommunestyret. Undersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010 og i 2014.


Spørsmålene til innbyggere og folkevalgte dekker ulike sider ved et godt lokaldemokrati: pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært styre og effektivt styre.

Resultater fra alle kommunene er tilgjengelige her. På portalen kan du hente ut resultater fra enkeltkommuner, sammenligne kommuner og se samlede resultater.

Om du ønsker mer informasjon ta kontakt med KS ved lise.spikkeland@ks.no

 

  KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017, 2018 og 2019 - rapporter

  Resultater fra hver enkelt kommune er i tillegg tilgjengelig i egen excelrapport, en versjon hver for henholdsvis innbyggere og folkevalgte.

  Folkevalgt

  Innbygger

   

  KS Lokaldemokratiundersøkelse 2010 og 2014

  Resultatene fra KS Lokaldemokratiundersøkelse både i 2010 og 2014 er fortsatt tilgjengelige og kan hentes ut fra rapportverktøyet her.

  For 2014 finner du resultater fra enkeltkommuner i form av excelrapport

  Her kan du finne resultater fra noen av spørsmålene i KS Lokaldemokratiundersøkelse 2010. Det foreligger også en samlerapport og rapport fra den enkelte kommune fra 2010. Den finner du her.