Lokaldemokrati - verktøy for utvikling

Det er lang tradisjon for lokalt forankrede beslutninger i Norge. Samtidig legger økte forventninger og statlig styring press på lokaldemokratiet.

Bilde
laptop

Lokaldemokrati i Norge

Hvordan står det så til med lokaldemokratiet i Norge? Hvordan opplever innbyggerne demokratiet i egen kommune og hvilke muligheter har de til å påvirke saker de er engasjert i? KS Lokaldemokratiundersøkelse er et godt verktøy for å undersøke lokaldemokratiet i den enkelte kommune. Den gir et bilde av tilstanden og peker på eventuelle behov for endring og utvikling.

Undersøkelsen er todelt; en del er rettet mot innbyggerne og en del er rettet mot folkevalgte i kommunestyret. Spørsmålene til innbyggere og folkevalgte dekker ulike sider ved et godt lokaldemokrati: pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært styre og effektivt styre.

Resultatene er tilgjengelig på en åpen webportal. Her kan kommunene sammenligne seg med andre, eller se utvikling i egen kommune dersom de har deltatt tidligere. Undersøkelsen har vært gjennomført 3 ganger tidligere. Resultatene fra senere undersøkelser tilgjengelige nedenfor her.

Om du ønsker mer informasjon ta kontakt med KS ved lise.spikkeland@ks.no

Resultater fra undersøkelsene

Rapporten med resultater for 2021/2022 finner du her

Rapporten med resultater for 2014-2018 finner du her

Resultatene for deltakerkommuner er også tilgjengelige i Excel-format: