Mål opplevd kvalitet på spesialskoletilbud

Flere kommuner har gått sammen om å lage en undersøkelse rettet mot foresatte til barn som mottar et inkluderende opplæringstilbud. Den er nå tilgjengelig i bedrekommune.no

En jente hjelper en gutt opp fra bakken
  • Publisert 5.07.2021
  • Skrevet av
  • Foto Unsplash

Undersøkelse for foresatte til barn ved spesialskoler

Gjennom bedrekommune.no tilbyr vi standardiserte undersøkelser som kan brukes til å kartlegge opplevd kvalitet på tjenester kommuner leverer til innbyggerne sine. Nå er det kommet en ny undersøkelse, rettet mot barn og ungdom som mottar et inkluderende opplæringstilbud. Undersøkelsen er lagt opp slik at den kan gjennomføres ved egne spesialskoler, en enkelt klasse eller en gruppe med større aldersspenn. Det gjør at kommunen selv kan tilpasse karleggingen til det tilbudet de gir denne målgruppen.  

Laget av og for kommuner

Undersøkelsen er utviklet og pilotert av Interkommunalt indikatorteam for spesialskoler (IKIT) i samarbeid med KS-K. IKIT består av kommunene Bærum, Grimstad, Drammen, Sørum og Indre Østfold. Rektorene ved skolene har deltatt i utarbeidelsen av undersøkelsen, og har bidratt til å finne indikatorer som kan hjelpe med å måle kvaliteten på skoletilbudet.  Undersøkelsen er ment å måle opplevd kvalitet og svarene kan kombineres med andre indikatorer som er interessante for dere. Den er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, engelsk og somalisk.  

Om undersøkelsen

Skolene har laget en todelt undersøkelse, hvor den første delen måler opplevd kvalitet på skoletilbudet og den andre delen måler opplevd kvalitet på SFO/ESA/AKS-tilbudet. 

Disse områdene dekkes i undersøkelsen: 

  1. Elevens læringsutbytte (faglig og sosialt) 
  2. Trygghet og trivsel 
  3. Brukermedvirkning 
  4. Samarbeid skole – hjem 
  5. Fysisk læringsmiljø 
  6. Oppsummert helhetsinntrykk 

Du kan lese mer om undersøkelsen i den faglige veilederen.  

Faglig veileder for undersøkelse om inkluderende opplæringstilbudicon