Spørreundersøkelser for ulike KOSTRA-områder

Alle kommuner rapporterer på kjerneområder. Bedrekommune tilbyr spørreundersøkelser på de samme kjerneområdene, slik at din kommune kontinuerlig kan kartlegge og tilpasse tjenestetilbudet til brukernes behov.

Barn bøyer seg ned i sandkassen
 • Publisert 2.08.2021
 • Skrevet av
 • Foto Unsplash

Undersøkelsene er basert på KOSTRA

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Undersøkelsene og tjenesteområdene i Bedrekommune er basert på det samme informasjonssystemet.

Spørreundersøkelser for flere KOSTRA-områder

Bedrekommune tilbyr spørreundersøkelser for flere KOSTRA-områder. Her er en oversikt.

Administrasjon

 • Interne tjenester

Barnehage

 • Spørsmål til foreldre og foresatte

Barnevern

 • Spørsmål til foreldre og foresatte
 • Spørsmål til barn og unge

Byggesak

 • Byggesaksbehandling

Innbygger

 • Innbyggerundersøkelsen

Interne tjenester

 • Interne tjenester

Introduksjonsordningen

 • Undersøkelse for introduksjonsprogrammet

Kultur

 • Bibliotek
 • Kulturskole - 8.trinn og eldre
 • Kulturskole - foreldre/foresatte

Kommunehelse

 • Ergo- og fysioterapitjenesten
 • Helsestasjon
 • Psykisk helse - Over 18 år og eldre
 • Psykisk helse - Under 18 år
 • Skolehelsetjenesten - helsestasjon for ungdom
 • Skolehelsetjenesten - foreldre/foresatte
 • Skolehelsetjenesten - 9.trinn og 2. trinn VGO

PLO Hjemmetjeneste

 • PLO Dagsenter - brukere av tjenesten
 • PLO Hjemmetjenesten - brukere av tjenesten
 • Utviklingshemmede - brukere av tjenesten
 • Utviklingshemmede - pårørende/brukerrepresentant
 • Forenklede undersøkelser PLO Dagsenter og PLO Hjemmetjenesten

PLO Institusjon

 • PLO Institusjon - Beboere
 • PLO Institusjon - Pårørende
 • Forenklet undersøkelse for beboere

Skole/ SFO

 • Foreldreundersøkelse - Inkluderende opplæringstilbud
 • SFO

Vann og avløp

 • Vann og avløp

Nye spørreundersøkelser

Undersøkelsene er stadig under utvikling. Få med deg lanseringer av nye spørreundersøkelser i vårt nyhetsbrev.

Motta vårt nyhetsbrevicon