Hva er Bedrekommune?

Bedrekommune er et verktøy for måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Brukerne i kommuner som velger å gjennomføre karlegginger i bedrekommune.no kan svare direkte på nettet, fra mobilen eller via papirskjemaer. Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner, lignende bedrifter og mellom egne tjenester.

Verktøyet byr på følgende muligheter

 • Standardiserte spørreundersøkelser
 • Sammenligne egne resultater over tid
 • Sammenligne egne resultater med andre kommuner
 • Standard rapporter på alle enhetsnivå /kommunenivå
 • Gi styringsinformasjon alle nivåer i kommunen, samt til allmennheten
 • Legge til egne spørsmål til standardiserte spørreundersøkelser
 • Lage egne undersøkelser

Spørreundersøkelser i Bedrekommune

Bedrekommune tilbyr flere kvalitetssikrede spørreundersøkelser for ulike tjenesteområder i kommunen i tillegg til medarbeiderundersøkelser.

 • 10-FAKTOR
 • Barnehage - foreldre/foresatte
 • Barnevern - foreldre/foresatte
 • Barnevern - spørsmål til barn og unge
 • Bibliotek
 • Brukerundersøkelser for interne tjenester
 • Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - foreldre/foresatte
 • Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten - helsestasjon for ungdom
 • Brukerundersøkelse for skolehelsetjenesten ungdomstrinn og videregående skole
 • Byggesaksbehandling
 • Ergoterapi og fysioterapitjenesten
 • Foreldreundersøkelse - Inkluderende opplæringstilbud
 • Helsestasjon
 • Arbeidsmiljøundersøkelse
 • Innbyggerundersøkelse
 • Introduksjonsprogrammet for flyktninger
 • Kulturskole - Elever 8.trinn til voksne
 • Kulturskole - Foreldre/foresatte
 • Legetjenesten
 • Medarbeiderundersøkelse
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Personer med nedsatt funksjonsevne - Pårørendes perspektiv
 • PLO Dagsenter - bruker
 • PLO Dagsenter bruker forenklet utgave
 • PLO Hjemmetjenesten - brukere
 • PLO Hjemmetjenesten forenklet utgave
 • PLO Institusjon beboere
 • PLO Institusjon beboere forenklet utgave
 • PLO Institusjon - pårørendes perspektiv
 • Psykisk helse/rus - Bruker er 18 år eller eldre
 • Psykisk helse/rus - bruker er under 18 år
 • Pårørendeundersøkelsen
 • SFO
 • Sosiale tjenester
 • Vann og avløp - Brukere

Egne undersøkelser

Dersom det er tjenester kommunen har behov for å kartlegge, men som det ikke foreligger en standard undersøkelse for i bedrekommune.no bistår vi gjerne med tilrettelegging for dette.

For noen kommuner er det spesielle områder, egne prioriteringer eller organisatoriske endringer som man ønsker å kartlegge. Det er til hver standard tjeneste/undersøkelse muligheter for å legge til egne tilleggsspørsmål og dermed få svar på disse samtidig.

Egne rapporter

Det er også mulig å bestille rapporter i tillegg til de standardrapportene som finnes i systemet. I tillegg er det mulig å laste ned alle resultater i excel-format som man kan bruke som grunnlag til å lage egne rapporter.