Resultater fra bedrekommune.no 2018

Mange kommuner benytter seg av brukerundersøkelser knyttet til pleie og omsorg, og brukerne er mer fornøyd med SFO og kommunalt barnevern enn i 2015.

2
  • Publisert 29.09.2020
  • Skrevet av Editor Name
  • Foto Net

Forskningsbasert

Mange kommuner benytter seg av brukerundersøkelser knyttet til pleie og omsorg, og brukerne er mer fornøyd med SFO og kommunalt barnevern enn i 2015.