Endringer i brukerundersøkelsen for barnevernet

Fra 1. oktober 2017 har vi gjort noen små endringer i brukerundersøkelsen «Barnevern - spørsmål til barn og unge». Endringene er gjort på bakgrunn av innspill fra kommuner og gjennom deltakelse i EffektiviseringsNettverk.

1
  • Publisert 29.09.2020
  • Skrevet av Editor Name
  • Foto Net

Selvstendig

Fra 1. oktober 2017 har vi gjort noen små endringer i brukerundersøkelsen «Barnevern - spørsmål til barn og unge». Endringene er gjort på bakgrunn av innspill fra kommuner og gjennom deltakelse i EffektiviseringsNettverk.