Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. KF er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og benytter kun personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne oppfylle våre forpliktelser og yte god service overfor våre kontakter, samt personopplysninger som vi er lovpålagt etter bl. a. bokføringsloven.

Behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler. KF er behandlingsansvarlig, og alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og øvrig regelverk for personvern. Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

KF behandling av personopplysninger omfatter i all hovedsak kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon, samt korrespondanse og evt. annen informasjon som er relevant for formålet med behandlingen.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi behandler følgende personopplysninger i følgende forbindelse:

Leveranse av digitale løsninger. I løsningene vil det bli behandlet personopplysninger, og det vil være egne personvernerklæringer knyttet til løsningene i enkelte tilfelle. KF vil være databehandler for kundene som benytter de digitale løsningene, og kundene vil sørge for informasjon om behandlingen til brukere og deres kunder.

Kontakt med kunder, herunder kommuner. Dette omfatter behandling av kontaktopplysninger, kjøpshistorikk, historikk på kontakt og support mv. Formålet med behandlingen er å besvare henvendelser fra kunder, gjennomføre bestilling og betaling, sende produkter og yte tjenester. Vi sender også informasjon og spørreundersøkelser til kunder.

Behandling foretas på grunnlag av avtale, berettiget interesse eller samtykke. Kontakt med forfattere, potensielle forfattere, leverandører tilknyttet bøker og øvrige samarbeidspartnere. Dette omfatter behandling av kontaktopplysninger med nevnte, og formålet med behandlingen er å gi oppfølgning, kontakt med nevnte, og oppfylle avtaler og forpliktelser. Behandling av personopplysninger foretas på grunnlag av avtale eller berettiget interesse.